Podczas wykonywania prac pod napięciem bezpieczeństwo jest kluczową kwestią. Chwila nieuwagi czy brak zachowania środków zapobiegawczych mogą narazić zdrowie i życie pracownika. Jednym z ważniejszych aspektów dbania o bezpieczeństwo pracy jest korzystanie ze sprawnego sprzętu ochronnego. Regularne kontrolowanie jego sprawności jest czymś więcej niż profilaktyką dla bezpieczeństwa. Obowiązkowe badania sprzętu dielektrycznego są regulowane przez przepisy prawa. Zaniedbania w tym zakresie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i grożą mandatami karnymi.

Często można się spotkać z informacją o wymaganych badaniach ze strony producenta. Równie istotne są wskazówki prawidłowego użytkowania. Stosowanie się do nich wydłuża często żywotność sprzętu. Korzystanie ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, przechowywanie zgodnie z zaleceniami i konserwacja zwiększają prawdopodobieństwo pomyślnego przejścia badań kontrolnych.

Okresowe badania sprzętu elektroizolacyjnego powinny być wykonywane według ustalonego odgórnie kalendarza. Poniżej przedstawiamy wykaz terminów badań sprzętu dla branży elektroenergetyki.

Nazwa sprzętu
Czasookres badania

Akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia

12 miesięcy

Wskaźniki niskiego napięcia

12 miesięcy

Jednobiegunowy wskaźnik niskiego napięcia

12 miesięcy

Akustyczno-optyczny uzgadniacz faz

12 miesięcy

Dwubiegunowy wskaźnik napięcia przemiennego

12 miesięcy

Uniwersalny drążek izolacyjny

12 miesięcy

Hak ewakuacyjny

12 miesięcy

Chwytak manewrowy

12 miesięcy

Kleszcze izolacyjne

12 miesięcy

Pomost izolacyjny

12 miesięcy

Uziemiacze przenośne

12 miesięcy

Rękawice dielektryczne

6 miesięcy

Półbuty dielektryczne

6 miesięcy

Kalosze dielektryczne

6 miesięcy

Chodnik elektroizolacyjny

24 miesięcy

Dywanik elektroizolacyjny

24 miesięcy

  >

Dodaj komentarz