Osoby, które wykonują prace przy urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu muszą być wyposażone w sprzęt ochronny. Zabezpiecza on przed porażeniem prądem, oddziaływaniem łuku elektrycznego oraz wszelkimi urazami.

W zależności od przeznaczenia sprzęt ochronny można podzielić na:

  1. Sprzęt izolujący, który będzie stanowił ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym
  2. Sprzęt służący do stwierdzenia obecności napięcia
  3. Sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia
  4. Sprzęt zabezpieczający przed działaniem łuku elektrycznego
  5. Sprzęt pomocniczy
I. Sprzęt izolujący
II. Sprzęt służący do stwierdzenia obecności napięcia
III. Sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia
IV. Sprzęt zabezpieczający przed działaniem łuku elektrycznego
V. Sprzęt pomocniczy

Dodaj komentarz