Wykaz aktualnych Polskich Norm dla BHP i Energetyki
KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Sektor WPN: SEL

Numer PN

Dane dotyczące tematu normalizacyjnego

Data publikacji

PN-EN 61472:2013-12/AC:2016-01E

Prace pod napięciem — Minimalne odległości zbliżenia w sieciach prądu przemiennego o napięciu od 72,5 kV do 800 kV — Metoda obliczania
Live working — Minimum approach distances for a.c systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV – A method of calculation
Wprowadza: IEC 61472:2013/COR1:2015; EN 61472:2013/AC:2015
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2016-01-22

PN-EN 61243-3:2015-04/AC1:2015-06E

Prace pod napięciem — Wskaźniki napięcia — Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia
Live working – Voltage detectors – Part 3: Two-pole low-voltage type
Wprowadza: EN 61243-3:2014/AC:2015; IEC 61243-3:2014/COR1:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.260

2015-06-11

PN-EN 61243-3:2015-04E

Prace pod napięciem — Wskaźniki napięcia — Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia
Live working – Voltage detectors — Part 3: Two-pole low-voltage type
Wprowadza: IEC 61243-3:2014; EN 61243-3:2014
Zastępuje: PN-EN 61243-3:2010E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.260

2015-04-28

PN-EN 61481-2:2015-04E

Prace pod napięciem — Uzgadniacze faz — Część 2: Uzgadniacze faz typu rezystancyjnego dla napięć od 1 kV do 36 kV prądu przemiennego
Live working — Phase comparators — Part 2: Resistive type to be used for voltages from 1 kV to 36 kV a.c.
Wprowadza: IEC 61481-2:2014; EN 61481-2:2014
Zastępuje: PN-EN 61481:2004P; PN-EN 61481:2004/A2:2006P; PN-EN 61481:2004/Ap1:2006P; PN-EN 61481:2004/AC2:2006P; PN-EN 61481:2004/AC1:2006P
ICS: 13.260

2015-04-28

PN-EN 61481-1:2015-04E

Prace pod napięciem — Uzgadniacze faz — Część 1: Uzgadniacze faz typu pojemnościowego dla napięć powyżej 1 kV prądu przemiennego
Live working — Phase comparators — Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
Wprowadza: IEC 61481-1:2014; EN 61481-1:2014
Zastępuje: PN-EN 61481:2004P; PN-EN 61481:2004/A2:2006P; PN-EN 61481:2004/AC2:2006P; PN-EN 61481:2004/Ap1:2006P; PN-EN 61481:2004/AC1:2006P
ICS: 13.260

2015-04-28

PN-EN 61482-1-2:2015-04E

Prace pod napięciem — Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym — Część 1-2: Metody badań — Metoda 2: Określanie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (komora probiercza)
Live working — Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc — Part 1-2: Test methods — Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test)
Wprowadza: IEC 61482-1-2:2014; EN 61482-1-2:2014
Zastępuje: PN-EN 61482-1-2:2010P
ICS: 13.220.40; 13.260

2015-04-17

PN-EN 60743:2014-02E

Prace pod napięciem — Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu
Live working – Terminology for tools, devices and equipment
Wprowadza: IEC 60743:2013; EN 60743:2013
Zastępuje: PN-EN 60743:2005P; PN-EN 60743:2005/A1:2010P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 01.040.13; 13.260

2014-02-21

PN-EN 61472:2013-12E

Prace pod napięciem — Minimalne odległości zbliżenia w sieciach prądu przemiennego o napięciu od 72,5 kV do 800 kV — Metoda obliczania
Live working — Minimum approach distances for a.c systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV — A method of calculation
Wprowadza: EN 61472:2013; IEC 61472:2013
Zastępuje: PN-EN 61472:2006P
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2013-12-06

PN-EN 60900:2012E

Prace pod napięciem — Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V
Live working – Hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
Wprowadza: EN 60900:2012
Zastępuje: PN-EN 60900:2007P
ICS: 13.260

2012-10-22

PN-EN 61236:2011E

Prace pod napięciem — Uchwyty słupowe, opaski drążków i ich osprzęt
Live working – Saddles, stick clamps and their accessories
Wprowadza: EN 61236:2011
Zastępuje: PN-EN 61236:2000P
Dyrektywy: 2006/95/EC
ICS: 29.120.01; 13.260

2011-05-27

PN-EN 61230:2011P

Prace pod napięciem — Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania
Live working – Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting
Wprowadza: EN 61230:2008
Zastępuje: PN-EN 61230:2009E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU
ICS: 13.260

2011-03-03

PN-EN 50340:2010E

Urządzenia hydrauliczne do przecinania kabli — Urządzenia przeznaczone do stosowania w instalacjach elektrycznych o napięciu nominalnym do 30 kV prądu przemiennego
Hydraulic cable cutting devices – Devices to be used on electrical installations with nominal voltage up to AC 30 kV
Wprowadza: EN 50340:2010
Zastępuje: PN-EN 50340:2002E; PN-EN 50340:2002/AC:2008E
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2010-07-13

PN-EN 50528:2010E

Drabiny izolacyjne do stosowania w pobliżu instalacji elektrycznych niskiego napięcia lub na tych instalacjach
Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations
Wprowadza: EN 50528:2010
ICS: 13.260; 97.145

2010-06-29

PN-EN 62237:2010P

Prace pod napięciem — Węże izolacyjne z końcówkami stosowane z narzędziami hydraulicznymi i sprzętem hydraulicznym
Live working – Insulating hoses with fittings for use with hydraulic tools and equipment
Wprowadza: EN 62237:2005
Zastępuje: PN-EN 62237:2005E
ICS: 13.260; 29.240.99; 29.260.99

2010-06-18

PN-EN 61477:2009/AC:2010E

Prace pod napięciem — Minimalne wymagania dotyczące użytkowania narzędzi, urządzeń i sprzętu
Live working – Minimum requirements for the utilization of tools, devices and equipment
Wprowadza: EN 61477:2009/corrigendum Mar. 2010
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2010-05-28

PN-EN 61243-1:2007/A1:2010E

Prace pod napięciem — Wskaźniki napięcia — Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV
Live working – Voltage detectors – Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
Wprowadza: EN 61243-1:2005/A1:2010
ICS: 13.260

2010-05-20

PN-EN 60832-2:2010E

Prace pod napięciem — Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne — Część 2: Narzędzia wymienne
Live working – Insulating sticks and attachable devices – Part 2: Attachable devices
Wprowadza: EN 60832-2:2010
Zastępuje: PN-EN 60832:2002E
ICS: 13.260; 29.240.20

2010-05-20

PN-EN 60832-1:2010E

Prace pod napięciem — Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne — Część 1: Drążki izolacyjne
Live working – Insulating sticks and attachable devices – Part 1: Insulating sticks
Wprowadza: EN 60832-1:2010
Zastępuje: PN-EN 60832:2002E
ICS: 13.260

2010-05-20

PN-EN 61318:2010P

Prace pod napięciem — Ocena zgodności stosowana dla narzędzi, urządzeń i sprzętu
Live working – Conformity assessment applicable to tools, devices and equipment
Wprowadza: EN 61318:2008
Zastępuje: PN-EN 61318:2008E
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2010-05-18

PN-EN 61477:2009E

Prace pod napięciem — Minimalne wymagania dotyczące użytkowania narzędzi, urządzeń i sprzętu
Live working – Minimum requirements for the utilization of tools, devices and equipment
Wprowadza: EN 61477:2009
Zastępuje: PN-EN 61477:2007P
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2009-12-15

PN-EN 61482-1-1:2009E

Prace pod napięciem — Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym — Część 1-1: Metody badań — Metoda 1 — Określanie parametrów łuku (ATPV i EBT50) dla materiałów trudnopalnych na ubrania
Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1-1: Test methods – Method 1: Determination of the arc rating (ATPV or EBT50) of flame resistant materials for clothing
Wprowadza: EN 61482-1-1:2009
ICS: 13.220.40; 13.260

2009-12-15

PN-EN 61111:2009E

Prace pod napięciem — Chodniki elektroizolacyjne
Live working – Electrical insulating matting
Wprowadza: EN 61111:2009
Zastępuje: PN-IEC 61111:2002P; PN-IEC 61111:2002/A1:2004P; PN-IEC 61111:2002/Ap1:2003P; PKN-CLC/TS 61111:2007E
ICS: 13.260; 29.260.99

2009-12-15

PN-EN 61112:2009E

Prace pod napięciem — Płachty elektroizolacyjne
Live working – Electrical insulating blankets
Wprowadza: EN 61112:2009
Zastępuje: PKN-CLC/TS 61112:2007E
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2009-12-15

PN-EN 62192:2009E

Prace pod napięciem — Liny izolacyjne
Live working – Insulating ropes
Wprowadza: EN 62192:2009
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2009-12-15

PN-EN 50508:2009E

Wielofunkcyjne drążki izolacyjne do wykonywania czynności elektrycznych przy instalacjach wysokiego napięcia
Multi-purpose insulating sticks for electrical operations on high voltage installations
Wprowadza: EN 50508:2009
ICS: 29.130.10; 13.260

2009-07-15

PN-EN 61243-1:2007P

Prace pod napięciem — Wskaźniki napięcia — Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV
Live working – Voltage detectors – Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
Wprowadza: EN 61243-1:2005
Zastępuje: PN-EN 61243-1:2005E
ICS: 13.260

2007-03-28

PN-EN 62193:2006P

Prace pod napięciem — Drążki teleskopowe i teleskopowe drążki pomiarowe
Live working – Telescopic sticks and telescopic measuring sticks
Wprowadza: EN 62193:2003
Zastępuje: PN-EN 62193:2004E
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2006-07-05

PN-EN 50374:2006P

Wózki naprzewodowe monterskie
Conductor cars
Wprowadza: EN 50374:2004
Zastępuje: PN-EN 50374:2005E
Dyrektywy: 98/37/EC
ICS: 43.120

2006-06-20

PN-EN 60903:2006P

Prace pod napięciem — Rękawice z materiału izolacyjnego
Live working – Gloves of insulating material
Wprowadza: EN 60903:2003
Zastępuje: PN-EN 60903:2004E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.260; 13.340.40

2006-04-06

PN-EN 60895:2006P

Prace pod napięciem — Ubiory przewodzące do stosowania przy nominalnych napięciach przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do +- 600 kV
Live working – Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and +- 600 kV d.c.
Wprowadza: EN 60895:2003
Zastępuje: PN-EN 60895:2004E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.260; 13.340.10

2006-03-24

PN-EN 61057:2002/AC:2006E

Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem
Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a.c.
Wprowadza: EN 61057:1993/corrigendum Oct. 2005
ICS: 13.260; 53.020.99

2006-03-15

PN-EN 50286:2003/AC:2005P

Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations
Wprowadza: EN 50286:1999/corrigendum Oct. 2004
Dyrektywy: 93/95/EEC
ICS: 13.260; 13.340.10

2005-08-04

PN-EN 61478:2005P

Prace pod napięciem — Drabiny z materiału izolacyjnego
Live working – Ladders of insulating material
Wprowadza: EN 61478:2001; EN 61478:2001/A1:2003
Zastępuje: PN-EN 61478:2003E; PN-EN 61478:2003/A1:2004E
ICS: 13.260; 97.145; 29.260.99

2005-04-20

PN-EN 50365:2005P

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Electrically insulating helmets for use on low voltage installations
Wprowadza: EN 50365:2002
Zastępuje: PN-EN 50365:2003E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.260; 13.340.20

2005-02-22

PN-EN 61479:2004P

Prace pod napięciem — Osłony izolacyjne elastyczne na przewody
Live working – Flexible conductor covers (line hoses) of insulating material
Wprowadza: EN 61479:2001; EN 61479:2001/A1:2002
Zastępuje: PN-EN 61479:2002E; PN-EN 61479:2002/A1:2003E
ICS: 13.260; 29.240.20; 29.260.99

2004-05-14

PN-EN 61243-5:2004P

Prace pod napięciem — Wskaźniki napięcia — Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)
Live working – Voltage detectors – Part 5: Voltage detecting systems (VDS)
Wprowadza: EN 61243-5:2001
Zastępuje: PN-EN 61243-5:2002E
ICS: 13.260

2004-05-04

PN-EN 61229:2000/A2:2004P

Osłony izolacyjne sztywne do prac pod napięciem na urządzeniach prądu przemiennego
Rigide protective covers for live working on a.c. installations
Wprowadza: EN 61229:1995/A2:2002
ICS: 13.260

2004-03-25

PN-EN 60984:1998/A1:2004P

Rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod napięciem
Sleeves of insulating material for live working
Wprowadza: EN 60984:1992/A1:2002
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.260; 13.340.40

2004-03-04

PN-EN 50286:2003P

Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations
Wprowadza: EN 50286:1999
Zastępuje: PN-EN 50286:2002E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.260; 13.340.10

2003-10-10

PN-EN 50186-1:2003P

Urządzenia myjące stosowane w sieciach elektroenergetycznych pod napięciem powyżej 1 kV — Część 1: Wymagania ogólne
Live-line washing systems for power installations with nominal voltages above 1 kV – Part 1: Common requirements
Wprowadza: EN 50186-1:1998
Zastępuje: PN-EN 50186-1:2002E
ICS: 29.260.10

2003-10-03

PN-EN 50186-2:2003P

Urządzenia myjące stosowane w sieciach elektroenergetycznych pod napięciem powyżej 1 kV — Część 2: Wymagania krajowe
Live-line washing systems for power installations with nominal voltages above 1 kV – Part 2: National annexes
Wprowadza: EN 50186-2:1998
Zastępuje: PN-EN 50186-2:2002E
ICS: 29.260.10

2003-10-03

PN-EN 61243-2:2002/A2:2003E

Prace pod napięciem — Wskaźniki napięcia — Część 2: Wskaźniki rezystancyjne do stosowania przy napięciach prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV
Live working – Voltage detectors – Part 2: Resistive type to be used for voltages of 1 kV to 36 kV a.c.
Wprowadza: EN 61243-2:1997/A2:2002
ICS: 13.260

2003-07-15

PN-EN 50321:2002P

Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Electrically insulating footwear for working on low voltage installations
Wprowadza: EN 50321:1999
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.260; 13.340.50

2002-10-07

PN-EN 61057:2002E

Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem
Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a.c. (IEC 61057:1991, modified)
Wprowadza: EN 61057:1993
Zastępuje: PN-IEC 1057:1994P
ICS: 13.260; 53.020.99

2002-08-15

PN-EN 61243-2:2002E

Prace pod napięciem — Wskaźniki napięcia — Część 2: Wskaźniki rezystancyjne do stosowania przy napięciach prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV
Live working – Voltage detectors – Part 2: Resistive type to be used for voltages of 1 kV to 36 kV a.c. (IEC 61243-2:1995 + corrigendum 1996, modified)
Wprowadza: EN 61243-2:1997; EN 61243-2:1997/A1:2000
ICS: 13.260

2002-08-15

PN-IEC 60050-651:2002P

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki — Część 651: Prace pod napięciem
International Electrotechnical Vocabulary – Part 651: Live working
Wprowadza: IEC 60050-651:1999
ICS: 01.040.13; 01.040.29; 29.020; 13.260

2002-05-14

PN-EN 61229:2000P

Osłony izolacyjne sztywne do prac pod napięciem na urządzeniach prądu przemiennego
Rigide protective covers for live working on a.c. installations (IEC 61229:1993, modified)
Wprowadza: EN 61229:1995; EN 61229:1995/A1:1998
ICS: 13.260

2000-02-08

PN-EN 60855:1999P

Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem
Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working (IEC 60855:1985, modified)
Wprowadza: EN 60855:1996
ICS: 13.260

1999-04-19

PN-EN 61235:1999P

Prace pod napięciem — Rury izolacyjne puste do celów elektrycznych
Live working – Insulating hollow tubes for electrical purposes (IEC 61235:1993, modified)
Wprowadza: EN 61235:1995
ICS: 13.260

1999-04-01

PN-EN 60984:1998P

Rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod napięciem
Sleeves of insulating material for live working (IEC 60984:1990, modified)
Wprowadza: EN 60984:1992; EN 60984:1992/A11:1997
Dyrektywy: 89/686/EEC; 89/686/EEC
ICS: 13.260; 13.340.40

1998-07-23

PN-E-55000:1998P

Słupołazy
Climbers
Zastępuje: PN-E-55000:1988P
ICS: 13.260

1998-07-23

PN-EN 61219:1997P

Prace pod napięciem — Sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania, w którym zastosowano lance jako urządzenie zwierające — Uziemianie lancą
Live working – Earthing or earthing and short-circuiting equipment using lances as a short-circuiting device – Lance earthing (IEC 61219:1993)
Wprowadza: EN 61219:1993
ICS: 13.260

1997-10-17

Dodaj komentarz