Spis aktualnych przetargów, ogłoszeń o zamówieniach, w tym także ogłoszeń o zamówieniach publicznym. Stale monitorujemy rynek krajowy i na bieżąco aktualizujemy wykaz ogłoszeń dla wykonawców i dostawców z branży. Odwiedzaj nas regularnie, a żaden przetarg nie umknie Twojej uwadze.

Numer

Ogłoszenie

Data dodania

596550-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa mebli metalowych i szafek ubraniowych bhp

2018-07-31

500175045-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa odzieży ochronnej i materiałów BHP

2018-07-25

583036-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa odzieży ochronnej i materiałów BHP

2018-07-03

500130291-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa środków do utrzymania higieny i konserwacji obuwia oraz pasty BHP ze ścierniwem na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (2 zadania).

2018-06-09

500128085-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa dodatków do odzieży bhp

2018-06-07

525320-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa elementów mundurowych leśnika i oznak, sortów BHP dla pracowników nadleśnictwa Biłgoraj oraz odzieży i obuwie roboczego dla uczniów ZSL w Biłgoraju w 2018r.

2018-03-02

524120-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa elementów mundurowych leśnika i oznak, oraz sortów BHP w 2018r.

2018-02-28

500038318-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie zaleceń BHP w zakresie prac remontowych, budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w wytypowanych pomieszczeniach, oraz wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i usunięcie przyczyn i skutków awarii, wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 10, 12 i 23 w budynku B-3 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, pl. Grunwaldzki 49 Wrocław

2018-02-21

500037020-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy sukcesywne odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2018-02-20

500036836-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r

2018-02-19

518713-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp na 2018 r

2018-02-15

519071-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy sukcesywne odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2018-02-15

518461-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

2018-02-14

500032959-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2018

2018-02-14

516581-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sortów mundurowych i sortów BHP w 2018 roku

2018-02-09

500030102-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Część IV – Obuwie robocze sygn. OZ/03/2017 – Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP

2018-02-09

515757-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szaf metalowych BHP

2018-02-08

500029367-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa odzieży medycznej i ochronnej oraz obuwia ochronnego dla pracowników PZOZ z siedzibą w Starachowicach

2018-02-08

515641-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży BHP i środków ochrony indywidulanej dla pracowników Nadleśnictwa Lubaczów w 2018 roku

2018-02-08

514789-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Krasiczyn w 2018 roku

2018-02-07

500025768-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP

2018-02-05

512957-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2018 roku

2018-02-01

500021788-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP

2018-01-30

507550-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa środków ochrony indywidualnej ( osobistej ) oraz odzieży i obuwia roboczego BHP dla potrzeb PUC S. A. w 4 zadaniach

2018-01-19

500014077-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Baligród w 2018 r.

2018-01-18

506206-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r.

2018-01-17

500681-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie zaleceń BHP w zakresie prac remontowych, budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w wytypowanych pomieszczeniach, oraz wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i usunięcie przyczyn i skutków awarii, wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 10, 12 i 23 w budynku B-3 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, pl. Grunwaldzki 49 Wrocław

2018-01-03

500075075-N-2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

2017-12-14

632268-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy sukcesywne odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2017-12-13

N.270.2.7.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Chmielnik w 2018 i 2019r.

2017-12-07

E/82/BHP/2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór dostawcy, który będzie zaopatrywał pracowników GTL S.A. w odzież roboczą, obówie robocze oraz środki ochrony indywiduanlej

2017-11-29

599808-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy sukcesywne odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2017-10-10

597324-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie zaleceń BHP w zakresie prac remontowych, budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w wytypowanych pomieszczeniach, oraz wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i usunięcie przyczyn i skutków awarii, wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 10, 12 i 23 w budynku B-3 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, pl. Grunwaldzki 49 Wrocław.

2017-10-04

594219-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie robót wielobranżowych związanych z wykonaniem zaleceń bhp i p.poż. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do przechowywania odczynników chemicznych w pomieszczeniu magazynowym nr 112 Katedry Chemii w budynku głównym przy ulicy C.K. Norwida 25 we Wrocławiu

2017-09-27

585093-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony osobistej dla pracowników wojska i żołnierzy specjalistów oraz dostawa sprzętu bhp niezbędnego do prac na wysokościach dla pracowników wojska i żołnierzy będących na zaopatrzeniu 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

2017-09-07

583690-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie zaleceń BHP w zakresie prac remontowych, budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w wytypowanych pomieszczeniach, oraz wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i usunięcie przyczyn i skutków awarii, wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 10, 12 i 23 w budynku B-3 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, pl. Grunwaldzki 49 Wrocław.

2017-09-05

581978-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. i artykułów BHP

2017-09-01

575716-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników Służby Parków Narodowych

2017-08-23

575651-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Wyposażenie stanowiska pracy inspektora BHP, dostawa materiałów zwązanych z realizacją programu raka szyjki macicy w tym zaprojektuj i wykonaj plakaty, ulotki i inne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-08-23

500009856-N-2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót w siedzibie administracji Młynów zgodnie z zaleceniem komisji BHP

2017-08-08

564752-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa umundurowania letniego zespołów ratownictwa medycznego oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, operacyjnego dla SPZOZ w Krotoszynie

2017-08-07

500003770-N-2017

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. oraz artykułów bhp.

2017-07-14

546797-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa środków do utrzymania higieny oraz pasty BHP na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (2 zadania)

2017-07-07

542960-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa art. BHP do pracy przy obsłudze i konserwacji samochodów dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

2017-07-03

542319-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie robót w siedzibie administracji Młynów zgodnie z zaleceniem komisji BHP

2017-06-30

539931-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa budynku, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po bibliotece i dostosowanie budynku przedszkola w miejscowości Kwaczała do obowiązujących przepisów p. poż., bhp i sanitarnych

2017-06-29

540621-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa elementów mundurowych leśnika oraz sortów bhp

2017-06-28

530200-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie w Gmachu Elektroniki PW przebudowy instalacji elektrycznych z wdrożeniem elementów smart grid w celu poprawy efektywności energetycznej oraz modernizacje budowlane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wymagań bhp na potrzeby kształcenia studentów, w tym będących osobami niepełnosprawnymi

2017-06-13

519180-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Spraw Osobowych i Działu BHP Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (2 zadania)

2017-05-26

516524-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Zabezpieczenie PPOŻ oraz BHP w budynkach „A” i „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18

2017-05-26

509027-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa środków higieny osobistej oraz rękawic ochronnych i roboczych do celów BHP

2017-05-19

511521-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa z transportem sortów BHP oraz mundurowych

2017-05-18

508567-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKÓW ZGOK SP. Z O.O. I ARTYKUŁÓW BHP

2017-05-15

507462-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szaf metalowych ubraniowych BHP i ławek do szatni

2017-05-12

502816-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH NA RZECZ 24 WOG W GIŻYCKU.

2017-05-08

500325-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Usunięcie wad i usterek z zakresu BHP w zmodernizowanej Sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka

2017-05-08

Dodaj komentarz